År 2021

År 2021

2021-12-10    Brev från  Ordföranden


Vänner,

 

Den 8 december genomförde vi årets sista Medlemsmöte – på Lilla Murgrönan, där vi fick en genomgång av årets böcker. Vårt biblioteks personal är verkligen på hugget, visste ni att över 2000 titlar köps in varje år? En tredjedel av dessa är faktaböcker kring de mest skiftande ämnen. Mötet avslutades med en koll på vårens program som nu finns publicerat på denna hemsida.

 

Efter medlemsmötet samlades styrelsen. Vi gick igenom planeringen inför årsmötet den 23 februari. Det ska skrivas verksamhetsberättelse, ekonomin ska stämmas av vid årsslutet så att revisorerna har något att bita i och kallelse ska produceras och distribueras. Vi har också tittat lite längre framåt – ända mot september 2022. Vi hoppas på att snart kunna presentera ett mål för en gemensam tredagarsresa. Allt är inte spikat, men det lutar åt en bussfärd söderut. Vilket landskap det gäller kan jag inte säga rent ut innan beslutet är fattat, men de som förstår vad Edvard Persson säger i gamla filmer eller fattar vad Henke Larsson (Helsingborgs store son) menade när han blev intervjuad i TV kommer inte att ha några språkproblem.

 

Nu är vi 306 medlemmar i föreningen, 16 har tillkommit och 10 försvunnit under året. Slå gärna på trumman för SPF i vänkretsen, det är trevligt när vi blir fler – det betyder ju också mer resurser för att göra bra arrangemang.

 

Det var allt för den här gången. Vi i styrelsen tillönskar alla en God jul, att hälsan står oss bi och att 2022 blir ett bra år.

 

PO Lindberg


2021-09-28    Brev från  Ordföranden


SpfSeniorerna har många roller.

På riksplanet…att vara seniorers företrädare i frågor som rör pensioner, skatter, juridik och boende. Det klarar Förbundet bra, de har flera experter knutna till sig förutom en kompetent förbundsstyrelse. Vi kan ganska ofta läsa välformulerade debattartiklar eller uttalanden signerade Eva Eriksson som är förbundsordförande.


Här i vår lokalavdelning så har vi som jag ser det två huvuduppdrag att förvalta. Det första; att arrangera aktiviteter, medlemsmöten och resor som är intressanta och givande. Det har så klart varit klurigt under pandemin men nu ligger styrelsen i startgroparna och filar på kommande programpunkter. Mer om det efterhand på spfsalem.se eller i vår facebookgrupp.


Det andra uppdraget är att påverka i vårt lokala samhälle vad gäller äldreomsorgs- och trygghetsfrågor. Vi har avtalat ett möte mellan styrelsen och kommunpolisen samt säkerhetsansvarig i kommunen. Där ska vi diskutera ämnen som är speciellt intressanta för oss seniorer. Rapport från mötet kommer. Våra representanter i KPR (Kommunala PensionärsRådet) ska besöka de tre äldreboendena under hösten för att skaffa sig en förstahandsuppfattning om hur de boende har det… är livskvaliteten bra för våra äldre?


Nu har vi styrelsemöte nästa vecka…en del administrativt pyssel med firmateckning, bankkonton, swishkonto och annat som måste ordnas när en ny styrelse tillträder efter årsmöte. Men vi ska som sagt också kläcka några goda ideér kring vad vi ska presentera för er medlemmar. Det finns ett formulär under fliken ”Kontakt” på spfsalem.se, nyttja gärna det och kom med förslag och önskemål till styrelsen.


Ha det nu så bra kära spf-medlemmar och betänk att det är knappa sex månader kvar tills dess att Vårdagjämningen infaller.


PO Lindberg


Hans Jörlén 1935-2021


Vår ordförande sedan 2018 , Hans Jörlén, har avlidit efter en kort tids sjukdom. Hans blev 85 år. Han efterlämnar sin maka och livskamrat Gunny samt sönerna Krister, Mattias och Niklas med familjer.

Från Norrland kom han via bl a Södertälje, till Rönninge och Karlskronavik där han fann sitt drömhus 1971. Hans var byggnadsingenjör och en viktig kraft vid Sv Bostäder i byggandet av Salemstaden.Inom politiken blev han tidigt en profil. Som förtroendevald inom Centerpartiet har han haft många uppdrag, bl a var han mycket engagerad i att Salem blev egen kommun 1983. Han värnade mycket om konst och kultur samt hembygden.

Han njöt i stora drag av sin pensionärstid och sitt liv vid Karlskronaviken. Det dagliga morgondoppet var ett måste året runt så länge som man inte behövde knacka hål på isen. Hans var aktiv i SpfSalems styrelse under ett antal år innan han blev vald till ordförande. Bland annat var han reseansvarig. För oss i styrelsen blev det alltid snabba beslut med ordförande Hans, ingenting drogs i långbänk. Vi saknar Hans och minns honom med stor värme och respekt.


Irene Beckman, vice ordförande.