Ordförande

Brev från ordföranden


Så är då Årsmötet 2023 avklarat. Vi var 84 deltagare den 22 februari i Rönningeborgs restaurang. Rekordmånga! Dessutom kom det ett antal nya medlemmar vilket var extra trevligt. De sedvanliga punkterna på dagordningen klarades av utan dramatik – omval av styrelsen och ett nyval samt redogörelse kring vår ekonomi och lite annat som hör till formalia. Sedan kom punkten Övriga frågor…..vi har nu vår första Hedersmedlem i SPF Seniorerna i Salem – Mabel Hoffman som blir 100 år snart. Det är så givande att ha lärt känna Mabel, ett föredöme för oss alla. Till sist på Årsmötet så avtackades Lars Wiberg som varit sekreterare i styrelsen, en effektiv och noggrann sådan. Dessutom en sympatisk och god vän. Ny i styrelsen är Ninni Odell som utsågs till sekreterare på det konstituerande styrelsemötet som raskt klarades av direkt efter Årsmötet. Välkommen Ninni.


Före middagen -under minglet och det goda bubblet i glaset - så bjöds det på klassisk piano musik i Kristallsalongen. Stellan Tode (15) spelade Debussy och Schubert. Maten åts därefter under glad stämning. Det var så bra att några medlemmar helt frivilligt kavlade upp ärmarna och deltog i både servering och undanplockning – det blir ju för stor kostnad att hyra in personal, så alla festligheter bygger på att vi klarar oss själva.


Vi genomförde ett medlemsmöte den 18 januari. Curt Carlsson berättade om Tumba Bruks historia. Han var verkligen en medryckande och intressant föredragshållare. Nästa tillfälle blir den 22 mars, då skulle egentligen Mats Ershammar medverkat, men han har lämnat återbud på grund av sjukdom. Istället kommer Nils-Olof Nilsson och berättar om Fogelstas historia, samma föredrag som han har hållit på Hembygdsföreningen. Så vill jag också slå ett slag för vår planerade tredagsresa. Vi åker till Dalsland, Läckö slott och Gränna den 8-10 juni. Läs i vårens program om detaljerna och om hur anmälan ska gå till.


Nu kan jag också berätta att den första blåsippan blommar nere i Skåne enligt släkten där. Kolla på Facebook och i vår grupp SpfSalem de närmaste veckorna, vi kommer att fotografera när denna lilla fina blomma sticker upp ur myllan i Salem. Det blir en vår 2023 också!


Hälsningar

PO Lindberg