Covidbevis

Hur visa upp Covidbevis?


Covidbevis erhålles som ett pdf dokument. En metod är att skriva ut dokumentet. En annan metod är att visa upp det på mobiltelefonen. Då underlättar det mycket att lägga upp dokumentet som en ikon på mobiltelefonen. Börja med att öppna dokumentet på mobiltelefonen och Spara. Sedan varierar det mellan olika mobiltelefon-tillverkare. Ett sätt är att öppna appen Mina Filer. Leta rätt på dokumentet 'Vaccinationsbevis'. Tryck en stund på namnet får då upp ett antal alternativ. Välj 'Mer' eller 3prickar. Välj 'Lägg till på hemskärmen'. Välj 'Lägg till'. Ska nu kunna hitta en ikon på hemskärmen som heter 'Vaccinationsbevis'.