2019 Kamerabevakning

Kamerabevakning feb 2019


Svar från kommunen har inkommit på SPF:s skrivelse gällande utökad kamerabevakning i Salem och Rönninge Centrum. Det är viktigt att det inspelade materialet sparas och överlämnas till polisen om det kan användas som bevisning. Självklart fortsätter SPF att bevaka frågan och följa upp om ingenting händer. När (inte om) nästa rånvåg kommer så hoppas vi på att kommunen agerat inom sina befogenheter :


"Vi ser med mycket stort allvar på situationerna som har varit och agerar därefter. Som kommun har vi dock vissa begränsningar och beivrande av brott är inte något kommunen har varken kunskap eller befogenheter att utföra, utan det är polisens uppgift. Vi gör dock vad vi kan från vår sida och vi ser bland annat över möjlighet till kamerabevakning i våra centrum. Redan idag finns det kameror i Salems centrum som fastighetsägaren ansvarar för och kameror vid Rönninge station som de som administrerar pendeltåget hanterar. Men vi kommer se över möjligheten att utöka den kamerabevakningen som finns idag.


Vänliga hälsningar

Victoria Skynäs

Säkerhetssamordnare"