Gamla nyheter

Avdelning 267 av SPF Seniorerna

Salem

2019-05-08


Idag hade vi ett medlemsmöte i Rönningeborg och lyssnade till tre ungdomar från Kulturskolan som tillsammans med sin lärare Thomas Larsson framförde modern och klassisk gitarrmusik på hög nivå. Eleverna - Moa, Felix och Hampus spelade på akustisk gitarr musik från Bach till Håkan Hellström. Vi blev alla imponerade av deras musikalitet, seriositet och koncentration. Gitarr är inte ett enkelt instrumen att behärska. Sist i programmet tog Thomas fram sin tiosträngade gitarr och spelade japansk (!) klassisk musik. Vad stycket heter på japanska tillåter tyvärr inte tangentbordet på datorn att formulera, men i översättning heter det "Körsbärsblommor". 


Stort tack till Eleverna och Thomas för en fin konsert...

2019-05-04


Det finns uppskattningsvis 400 000 svenskar som här och nu är i riskzonen för undernäring. De finns i din närhet, i hemmen men framförallt bland dem du aldrig ser. Det är en dold epidemi, ett folkhälsoproblem som nästan ingen talar om.
 
Vissa av de drabbade kommer att dö av sin undernäring, andra kommer behöva mer vård än vad som skulle vara nödvändigt och de allra flesta av dem har en lägre livskvalitet än de borde ha. Äldre utgör en särskild riskgrupp för att utveckla undernäring. Något som i Sverige orsakar omfattande kostnader, onödigt lidande och som framförallt skulle kunna förhindras med relativt enkla medel.
 
Rapporten ”Det undernärda Sverige” är unik i sitt slag eftersom den visar på hur många fall av undernäring som inte upptäcks i kommunerna. I rapporten kan du också läsa mer om forskning som gjorts kring kostnaderna för undernäring. Flera större studier har gjorts i bland annat England. I rapporten ”Det undernärda Sverige” sätts resultaten i perspektiv till våra svenska förhållanden och vad vi kan göra här. Rapporten är framtagen av Nutritionsnätverket i samarbete med SPF Seniorerna.

2019-04-04


Igår besöktes Birgittaklostret i Djursholm av SPF Salem. 

Denna resa genomfördes en vacker vårdag även om vinden var en aning kylig.

 

När vi kom fram till klostret väntade en smakfull lunch varefter syster Ida  tog hand om oss och informerade om hur man lever på klostret och dess bakgrund.

Vi fick veta att man är 16 nunnor som bor där, varav de allra flesta kommer från andra länder. Klostret har ett gästhem och man driver också ett äldreboende.

En huvudperson i klostrets tillkomst var Maria Elisabeth Hesselblad (1870 – 1957) född i Fåglavik som ligger i  Västergötland. Hon utvandrade till USA som 18-åring och utbildade sig till sjuksköterska. Hon blev senare svårt sjuk i blödande magsår och bestämde sig för att tillbringa sina sista dagar i Birgittahusen i Rom.

Men Elisabeth Hesselblads hälsa förbättrades och hon skapade ett intresse för den heliga Birgitta (1303 – 1373). Det fick till följd att det år 1923 invigdes ett svenskt Birgittinerkloster i Djursholm (bild 8).

Under andra världskriget arbetade hon aktivt för att skydda judar. För det fick hon 2004 postumt utmärkelsen ”Rättfärdig bland folken” av staten Israel.

Elisabeth Hesselblad helgonförklarades  2016. Då hade det  således gått 59 år efter hennes död.


Per-Erik Ekman


2019-03-06


Gamla handelsträdgårdar i Salem/Rönninge


Onsdag 6 mars kl. 11 i Villa Skönvik hade vi ännu ett fint medlemsmöte. Rönningebon Bengt Gustavsson visade bilder och berättade om gamla handelsträdgårdar í Salem/Rönninge. För många av oss blev det en "aha-upplevelse" när vi så småningom insåg hur många och fina handelsträdgårdar som fanns i Rönninge och "sockna". Vi fick också lära oss skillnaden mellan en plantskola (säljer grejer med rötter) och handelsträdgård (inga rötter, undantagandes morötter). Det rikliga bildmaterialet hade redigerats ihop till en fin och pedagogisk resa -  både geografiskt och tidsmässigt - fram till dess att handelsträdgårdarna konkurrerades ut av stordriftsföretag som kunde leverera tonvis av grönsaker till konsumenterna i Kungl. Hufvudstaden. SPF Salem tackar Bengt G. för en givande och rolig föreläsning.


2019-02-10


Svar från kommunen har inkommit på SPF:s skrivelse gällande utökad kamerabevakning i Salem och Rönninge Centrum. Det är viktigt att det inspelade materialet sparas och överlämnas till polisen om det kan användas som bevisning. Självklart fortsätter SPF att bevaka frågan och följa upp om ingenting händer. När (inte om) nästa rånvåg kommer så hoppas vi på att kommunen agerat inom sina befogenheter :
"Vi ser med mycket stort allvar på situationerna som har varit och agerar därefter. Som kommun har vi dock vissa begränsningar och beivrande av brott är inte något kommunen har varken kunskap eller befogenheter att utföra, utan det är polisens uppgift. Vi gör dock vad vi kan från vår sida och vi ser bland annat över möjlighet till kamerabevakning i våra centrum. Redan idag finns det kameror i Salems centrum som fastighetsägaren ansvarar för och kameror vid Rönninge station som de som administrerar pendeltåget hanterar. Men vi kommer se över möjligheten att utöka den kamerabevakningen som finns idag.


Vänliga hälsningar

Victoria Skynäs

Säkerhetssamordnare"


2019 - 02-14

 

Årsmötet den 13 februari 2019

 

Rönningeborg var platsen för SPFSeniorerna i Salems årsmöte 2019. Kristallsalongen intill restaurangen är fin, både för själva mötet och minglet som föregick årsmötesmiddagen. Mötet var välbesökt, ungefär 50 medlemmar deltog.


Hans Jörlen omvaldes som ordförande, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet leddes av Jan-Olof Andersson som med sin långa erfarenhet från regeringskansliet rutinerat navigerade kring och runt eventuella blindskär i dagordningen.


Middagen serverades i Matsalen, och vinerna därtill hade valts med omsorg av SpfSalems festdrottningar Margareta Johansson, Lisbeth Wiberg och Irene Beckman. Efter middagen blev det dragning av lotteriet och några glada vinnare kunde gå ut i vinterkvällen med vinster i form av vin, choklad eller blommor (som skänkts av kommunens egen Blomsterprinsessa Carina Kendall).


Klicka här så hamnar du mitt i ett bildcollage från tillställningen.