Gamla nyheter

Avdelning 267 av SPF Seniorerna

Salem

2019-03-06


Gamla handelsträdgårdar i Salem/Rönninge


Onsdag 6 mars kl. 11 i Villa Skönvik hade vi ännu ett fint medlemsmöte. Rönningebon Bengt Gustavsson visade bilder och berättade om gamla handelsträdgårdar í Salem/Rönninge. För många av oss blev det en "aha-upplevelse" när vi så småningom insåg hur många och fina handelsträdgårdar som fanns i Rönninge och "sockna". Vi fick också lära oss skillnaden mellan en plantskola (säljer grejer med rötter) och handelsträdgård (inga rötter, undantagandes morötter). Det rikliga bildmaterialet hade redigerats ihop till en fin och pedagogisk resa -  både geografiskt och tidsmässigt - fram till dess att handelsträdgårdarna konkurrerades ut av stordriftsföretag som kunde leverera tonvis av grönsaker till konsumenterna i Kungl. Hufvudstaden. SPF Salem tackar Bengt G. för en givande och rolig föreläsning.


2019 - 02-14

 

Årsmötet den 13 februari 2019

 

Rönningeborg var platsen för SPFSeniorerna i Salems årsmöte 2019. Kristallsalongen intill restaurangen är fin, både för själva mötet och minglet som föregick årsmötesmiddagen. Mötet var välbesökt, ungefär 50 medlemmar deltog.


Hans Jörlen omvaldes som ordförande, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet leddes av Jan-Olof Andersson som med sin långa erfarenhet från regeringskansliet rutinerat navigerade kring och runt eventuella blindskär i dagordningen.


Middagen serverades i Matsalen, och vinerna därtill hade valts med omsorg av SpfSalems festdrottningar Margareta Johansson, Lisbeth Wiberg och Irene Beckman. Efter middagen blev det dragning av lotteriet och några glada vinnare kunde gå ut i vinterkvällen med vinster i form av vin, choklad eller blommor (som skänkts av kommunens egen Blomsterprinsessa Carina Kendall).


Klicka här så hamnar du mitt i ett bildcollage från tillställningen. 


2019-02-10


Svar från kommunen har inkommit på SPF:s skrivelse gällande utökad kamerabevakning i Salem och Rönninge Centrum. Det är viktigt att det inspelade materialet sparas och överlämnas till polisen om det kan användas som bevisning. Självklart fortsätter SPF att bevaka frågan och följa upp om ingenting händer. När (inte om) nästa rånvåg kommer så hoppas vi på att kommunen agerat inom sina befogenheter :
"Vi ser med mycket stort allvar på situationerna som har varit och agerar därefter. Som kommun har vi dock vissa begränsningar och beivrande av brott är inte något kommunen har varken kunskap eller befogenheter att utföra, utan det är polisens uppgift. Vi gör dock vad vi kan från vår sida och vi ser bland annat över möjlighet till kamerabevakning i våra centrum. Redan idag finns det kameror i Salems centrum som fastighetsägaren ansvarar för och kameror vid Rönninge station som de som administrerar pendeltåget hanterar. Men vi kommer se över möjligheten att utöka den kamerabevakningen som finns idag.


Vänliga hälsningar

Victoria Skynäs

Säkerhetssamordnare"